uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

#SOS

Tag med på krystogt

Akvarelmaling og Scenarier

Vi har gennem den seneste tid haft valgfaget kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde. Derfor har vi valgt to aktiviteter, hvor vi leder, skaber og udvikler kreative erfarings og læringsprocesser, med henblik på at understøtte og inspirerer de valgte brugere

Se hele indlægget →

Musik med voksne udviklingshæmmede..

Vi inviterer Jer til sammenspil hvor i kan få lov til at være med i musikken, efterfulgt af et kort oplæg omkring vores aktivitet, med mulighed for spørgsmål efterfølgende: Præsentation: Vi har været ude på et bosted for voksne udviklingshæmmede

Se hele indlægget →

Stencil/skabelontryk

Præsentation af de anvendte teknikker Stenciltryk/skabelontryk (plantryk) – Skabelon: Klip eller skær et udhulet motiv ud af fx et stykke karton eller andet papirmateriale som ikke er for tyndt. Men kan også anvende færdiglavede skabeloner. Skabelonen kan være i en

Se hele indlægget →

Get ready til rumble – drama for begyndere

Kreative udtryksformer – Leg, drama og teater Gruppe 5 – Emma, Karina, Tina, Clara & Isabella – Dagtilbud & social og special   Drama og dens funktion Drama og teater giver os mulighed for at afprøve handlinger og adfærd, som kan

Se hele indlægget →

Håndbog til dagligdagen

Vi har i dette modul arbejdet med digitale tilgange til det socialpædagogiske arbejde. Vi har været ude på en specialskole for børn med primært autisme spektrum forstyrrelse. Vores målgruppe er unge i alderen 15-17 år. Eleverne får hjælp og støtte

Se hele indlægget →

Stress, krise og Coping – Mindfulness

Følelser er som tanker, oplevelsesfænomener, der kommer og går helt af sig selv, uden at vi kan styre eller kontrollere dem. Nogle følelser er behagelige, andre neutrale og igen andre ubehagelige. Vi har som mennesker en naturlig drift imod at

Se hele indlægget →

DET ER BARE HÆNDER – Massører blandt socialt udsatte og hjemløse mennesker på gaden.

På nuværende tidspunkt eksisterer der nogle tilbud på hhv. herberger og væresteder i København, som udbyder massage til socialt udsatte og hjemløse mennesker. Ud fra vores research tilbydes massage endnu ikke på gadeplan – Det er her DET ER BARE

Se hele indlægget →

Proces for færdsel på de sociale medier

Modul I; Kulturmøde og Interkulturalitet af Camilla Dick Med udgangs punkt for vores kompetencemål: Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et delta- gerperspektiv og en ressource i pædagogiske

Se hele indlægget →

Sans naturen!

Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur

Se hele indlægget →

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑