uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

#seminardag

Leg i Medborgercenteret

Leg på tværs af generationer Hvorfor? Medborgercenterets tilbud og aktiviteter bliver allerede flittigt benyttet af de ældre borgere, som ugentligt har deres gang i Medborgercentert. Vores udgangspunkt for dette arbejde har derfor været, ud fra de ældres ønske, at ramme

Se hele indlægget →

Forhindringsbane

Science i børnehøjde

Science er en eksperimenterende tilgang af forskellige former for undren i børns hverdag. Ifølge Lars Østergaard er det væsentligt, at have en eksperimenterende tilgang. Han opdeler det i ni punkter: observere, undersøge, opstille hypoteser, eksperimentere, forudsige, planlægge, brug af udstyr/redskaber, drage

Se hele indlægget →

Interkulturel kommunikation

Interkulturel kommunikation Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores tidligere modulopgave, som handler om interkulturel kommunikation, hvor vi havde fokus på mødet mellem børn med anden etnisk baggrund og etnisk danske børn. Vi var ude på en folkeskole, hvor

Se hele indlægget →

SB – Slås kultur

Slås kultur og vilde lege er ikke nødvendigvis en integreret del af de fleste institutioner. Flere pædagoger fravælger disse aktiviteter og afslutter vilde lege startet på børnenes eget initiativ, da de mener at de er konfliktoptrappende og oftest ender galt.

Se hele indlægget →

Skyggeteater i børnehøjde

Skyggeteater i børnehøjde   se her Litteraturliste Austring, Bennyé D. & Sørensen, Merete. Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser. Hans Reitzels forlag, 2006. side 179-192.       Laura Hørby Andersen Maria Lindvig Frederiksen Michala Wiese Petersen Gruppe 2:

Se hele indlægget →

Fra skrot til fantasi

SK2, Gruppe 3. Modul I – Seminardag

Par-stikbold.

Foreningen Familievenner

En hybrid velfærdsløsning? Nytænkning, forandring og samskabelse er nogle af de ord, der kendetegner valgmodulet Social Innovation og entreprenørskab. Vi har på modulerne primært arbejdet procesorienteret, og da vi er en gruppe sammensat på tværs af specialiseringerne, ser vi nu

Se hele indlægget →

KREATIVITET OG FÆLLESSKAB MED COLLAGE OG BOBLER

CPF16o-KU13V – Gruppe 6: Line, Magda, Julie og Sara Didaktiske overvejelser og rammeforudsætninger Vi har valgt at tilrettelægge en æstetisk aktivitet, hvor målgruppen er børnehavebørn. Denne aktivitet har fokus på fantasi og kreativitet og giver deltagernes mulighed for at udfordre

Se hele indlægget →

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑