uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

natur

Hjemmedyrkning – Natur og udeliv Gruppe 6

Hjemme dyrkning Bæredygtighed i børnehøjde er et projekt, som man har valgt at arbejde med og undersøge i dagtilbud. I de pædagogiske læreplaner fremgår det, at børn i dagtilbud introduceres til naturen og naturens fænomener. Her er der særligt fokus

Se hele indlægget →

Smager økologiske produkter bedre end konventionelle?

Økologiske afgrøder er afgrøder der ikke er sprøjtet med pesticider og andre kemiske sprøjtemidler. Landmænd bruger husdyrgødning som fx gylle, faststandgødning eller grøn gødning til produktion deres afgrøder af. (Land & Fødevarer, u.d.) Økologiske produkter skal produceres uden sprøjtegifte, stråforkortningsmidler

Se hele indlægget →

Sansetema – natur og udeliv

Sansetema Vi har i modul H og I haft valgfaget “Natur og udeliv”. Dette er et overvejende praktisk modul, der kræver, at man ikke kun læser sig til tingene, men at man også afprøver dem. Man skal ud i naturen

Se hele indlægget →

Hvorfor er det vigtigt at lære om naturen og hvad kan man spise fra den?

Modul I CPE15o Seminardag Natur & udeliv   Hvorfor er det vigtigt at lære om naturen og hvad kan man spise fra den? Naturforståelse har en central rolle for barnets udvikling og trivsel (Dagtilbudsloven, 2003). I forbindelse med de lovmæssige

Se hele indlægget →

Et stjernet eller trestjernet insekthotel?

Aktiviteten: Krible Krable (insekthotel) Målgruppen: Storegruppen i en udflytterbørnehave Formål: At styrke børnenes nysgerrighed og opmærksomhed på naturen En central del af pædagogernes didaktiske arbejde er de seks læreplanstemaer, som fremgår af de pædagogiske læreplaner fra 2004, herunder fokus på

Se hele indlægget →

Find hvirvelløse dyr i skovbunden

  På både modul H og I, har vi stiftet bekendtskab med naturen som læringsrum og hvilken betydning voksnes formidling har for barnets oplevelse. Vi har tænkt meget over hvordan vi som kommende pædagoger kan skabe understøttende læringsrum, ved at

Se hele indlægget →

Sans naturen!

Vi har i modulet ‘Natur og Udeliv’ beskæftiget os med natur og miljøforhold, som har givet os indblik i, hvordan mennesker, dyr og planter i fysiske omgivelser og betingelser lever under et gensidigt påvirkningsforhold. Vi har lavet friluftsaktiviteter som overnatningstur

Se hele indlægget →

Plant et efterårsværksted

  Molly Luja Falck Mette Sørensen Henrik Dam CPE15o-KU11I CPE15o-KU11I CPE15o-KU11I CPE15o-KU11I CPE15o-KU11I CPE15o-KU11ICPE15o-KU11I

Børns opmærksomhed – kranier og fingerintelligens

Børns opmærksomhed er vigtig for den pågældende aktivitet om hvorvidt det blive en succes eller en fiasko, omkring hvad der ønskes, at børnene skal lære af aktiviteten. Fra Piaget, Leontjew og Vygotsky ved vi, at børn opfatter virkeligheden via aktiv

Se hele indlægget →

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑