uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

Modul I og H

Science i børnehøjde

Science er en eksperimenterende tilgang af forskellige former for undren i børns hverdag. Ifølge Lars Østergaard er det væsentligt, at have en eksperimenterende tilgang. Han opdeler det i ni punkter: observere, undersøge, opstille hypoteser, eksperimentere, forudsige, planlægge, brug af udstyr/redskaber, drage

Se hele indlægget →

Barnet’s digitale bog

Samfundet bliver mere og mere digitaliseret, hvilket vi må forholde os til ude i den pædagogiske praksis. Vi skal være med til at opbygge en digital kultur ude i praksis, som skal være med til at danne børnene digitalt. Gennem

Se hele indlægget →

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑