uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

#kulturmøderoginterkulturelitet

Leg i Medborgercenteret

Leg på tværs af generationer Hvorfor? Medborgercenterets tilbud og aktiviteter bliver allerede flittigt benyttet af de ældre borgere, som ugentligt har deres gang i Medborgercentert. Vores udgangspunkt for dette arbejde har derfor været, ud fra de ældres ønske, at ramme

Se hele indlægget →

Værested for socialt udsatte i københavn af Betina Owusu og Millie Baldur. KI11-grp 7

Kulturmøde og interkulturalitet Vi har på modul H og I arbejdet med div. kulturbegreber, kulturkonflikter, kulturforskelle samt didaktik. Vi har fået en større forståelse af selve begrebet kultur. Kultur er ikke bare et spørgsmål om etnicitet og hvilken hudfarve man

Se hele indlægget →

Modul I – Kulturmøde og interkulturalitet – Madkultur i daginstitutioner Gr 11, Mahbobeh – Sofia

Vi har i modul I og H arbejdet med begrebet ”Kultur”. Kultur kan forstås som fælles viden, kunnen, erfaringer og tolkninger, hvordan man ser verden og forskellige folks baggrund. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber, herunder har vi

Se hele indlægget →

Kan man gøre op med sine kategoriseringer?

  Igennem dette forløb har vores fokus været på de danske hjemløse og i den forlængelse, var vi på 24 timers feltarbejde, hvor vi prøvede at leve os ind i dette uforudsigelige liv. Under vores feltarbejde oplevede vi at blive

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet, Køn og seksualitet

Denne gruppe har været på valgholdet: Kulturmøde og interkulturalitet (CPF16o-KI12) og har på begge moduler forholdt sig til kulturforskelle, kulturmøder samt reflekteret over kulturdiversitet som særlig ressource i forhold til vores valgte tema: køn og seksualitet. I forhold til at understøtte

Se hele indlægget →

Interkulturel kommunikation

Interkulturel kommunikation Vi har valgt at tage udgangspunkt i vores tidligere modulopgave, som handler om interkulturel kommunikation, hvor vi havde fokus på mødet mellem børn med anden etnisk baggrund og etnisk danske børn. Vi var ude på en folkeskole, hvor

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet (Gruppe 5)

    Katalogtekst – Gruppe 5

Kulturforståelse i daginstitutionen

Kulturforståelse i daginstitutionen   Introduktion: Vi har besøgt en integreret daginstitution, hvor vi observerede at institutionen stiller krav til at børnene og deres familier assimileres, de skal tilpasse sig kulturen i børnehaven og efterlade deres egen, hvor vi mener at

Se hele indlægget →

Kultursammenfletning – Gruppe 9

I modul I og H, har vi haft faget kulturmøde og interkulturalitet. I modulet har vi arbejdet med kulturanalyse, samt kernebegreberne kulturopfattelser, kulturelidentitet og kategorisering. Opfattelser af kultur består af mindst tre overordnede perspektiver på kultur og kulturel udvikling, som

Se hele indlægget →

Kulturmøde gennem traditioner.

Patrycja Gonta& Boguslawa Czarnow& Mervat El Souki &Toniat Ar CPF16o-KI12 CPF16o-KI12 CPF16o-KI12 CPF16o-KI12 CPF16o-KI12 CPF16o-KI12CPF16o-KI12

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑