uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Tag

dagtilbud

Digitalt Dukketeater

Vi har på Modul I beskæftiget os med Kreative udtryksformer – på tværs. I den forbindelse har vi haft fokus på digitale medier i daginstitutioner, og hvordan der kan arbejdes med det.   Præsentation af aktivitet: Vi har i gruppen

Se hele indlægget →

Kreative udfoldelser under dyreprojekt.

Kreative udfoldelser under dyreprojekt. Vores fokusområder omhandler den kreative proces. For at kreativiteten kan opstå bruges fantasien. Da fantasien er et centralt råstof for det at skabe – altså for kreativiteten. Vi vil derfor skabe noget gennem fantasien. Hvordan får

Se hele indlægget →

Hvordan kultursammenstød bliver til kulturkontakt

 

Kunstbog med dyretryk

Vi har valgt en aktivitet med trykteknikken, fordi vi har selv oplevet det gennem vores modul H. Vi synes, at det giver mulighed for at opleve blanding af farver og former på den andet måde. Derudover har vi fået viden

Se hele indlægget →

Piraterne kommer!

Vores feltarbejde har foregået i en børnehave beliggende midt i København. Her har vi afholdt aktiviteter for 5 børn i alderen 5-6 år. Forud for vores aktivitet, har vi haft et forbesøg i institutionen. Her observerede vi institutionen som helhed,

Se hele indlægget →

Blindtegning og æstetik

På modul H og I har vi haft om Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, hvor vi har arbejdet med at skabe kulturer, og samtidigt igangsætte kulturprojekter. Modul H handlede om at skabe en kultur omkring pædagogernes basecamp, og få skabt nogle

Se hele indlægget →

Science i børnehøjde

Science er en eksperimenterende tilgang af forskellige former for undren i børns hverdag. Ifølge Lars Østergaard er det væsentligt, at have en eksperimenterende tilgang. Han opdeler det i ni punkter: observere, undersøge, opstille hypoteser, eksperimentere, forudsige, planlægge, brug af udstyr/redskaber, drage

Se hele indlægget →

Smager økologiske produkter bedre end konventionelle?

Økologiske afgrøder er afgrøder der ikke er sprøjtet med pesticider og andre kemiske sprøjtemidler. Landmænd bruger husdyrgødning som fx gylle, faststandgødning eller grøn gødning til produktion deres afgrøder af. (Land & Fødevarer, u.d.) Økologiske produkter skal produceres uden sprøjtegifte, stråforkortningsmidler

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet, køn og legekultur

  Katalogtekst – Gruppe 6 Vi har på modul H og I haft kultur og interkulturalitet, hvor vi har afdækket forskellige kulturparadigmer som fx det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Paradigmerne er et tankesæt omkring kulturer der har udviklet

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet (Gruppe 5)

    Katalogtekst – Gruppe 5

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑