Valgfrit kompetenceområde – Modul I CPF16-KU13V

Seminardag/Gruppe 9

Ler værksted på fritidshjem

Vi har valgt at arbejde med ler i vores aktivitet, hvor vi har sat fokus på emnet ”fantasidyr”. Målgruppen for vores aktivitet er børnene i SFO, altså 6-10-årige. Vi har valgt at arbejde med ”fantasidyr”, da vi mener at den stimuler børns fantasi og kreativitet. Først vil vi starte med kort, at præsenterer materiellet, og vise hvilke redskaber vi vil anvende. Når man arbejder med ler materialer, kan man eksperimenter, og give en større sanseoplevelse ved berøring og bearbejdelse af materialet. Bagefter vil vi vise deltagerne nogle skulpturer, som vi selv har lavet i løbet af modulet, og forklarer dem at man skal vente til at skulpturerne tørre inden man maler dem, og komme dem i ovnen, så der kommer den rigtige farve frem.Vi vil inddrage Malcolm Ross model i vores analyse af aktiviteten (plant et Værksted s.29-33)

  

 

Redegørelse vores aktivitet medafsæt i Malcolm Ross Model begreber.

Impulsen: For at deltagerne skulle få en impuls til, at udarbejde kreative fantasidyr, beder vi dem om at tage en klump ler og røre ved den. Der næst skulle deltagerne lave en lille ler øvelse . Vi vil vise dem, hvordan man kan forme fantasidyre af ler. Vi vil vise dem hvordan man arbejde med forskellige materialer, for at hjælpe dem med at skabe deres egen ideer. Derefter skal de motiveres, og det gøres ved at give dem eksempler af fantasidyr fx kat med en snabel, en giraf-hund, kanin med en hale og bagefter får de lov til at lave deres egne fantasi dyr.

 Mediekendskabet: De materialer vi tager i brug er, ler, estecas argila, pensler, maling og tråd.

 Håndværket: Vi vil starte med at præsenter alle materialerne til børnene og vi regner med at bruge teknikker, som passer til vores målgruppe, som er 6-10-årige.

 Sansearbejdet: I denne aktivitet skal deltagerne bruge deres sanser, de skal især fokusere på deres følesans, som de skal bruge når de arbejder med ler.

 Fantasi: Når de fx sidder med alt materialet foran sig, kan deres fantasi roligt begynde at stimuleres, fordi de forestiller sig, hvordan de ud af disse materialer skal skabe et nyt. Ud fra vores emne fantasidyr, kommer de selv med et indre billede, de kan fx fremvise deres kultur. Når de bruger deres fantasi så motivere de deres kreativitet.

Leg: Leg er det vigtigste element i æstetiske virksomheder. Ross mener, at de individer som ikke kan lege, ikke kan være kreative og erfare det betydningsfulde i legen.

Evaluering: Efter vi er færdig med aktiviteten vil der ske en evaluering, ved at deltagerne/børn vil snakke om deres oplevelse i forhold til vores æstetisk læreprocessers. Gennem denne evaluering, vurder vi om vi har opnået vores mål eller ej.

 Litteraturliste

Ringsted, S. & Froda, J. (2008), Æstetisk-et nyt og dog gammelt begreb I: Plant et værksted – Grundbog om æstetisk-skabende virksomhed. (3.udg. s.19-34) Hans Reitzels Forlag.

 

Navne: Zahra Hamza: 101164029 Hiam El-Sherbini: 101164022 Fatima Baree: 101164175

CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V
CPF16o-KU13V