Katalogtekst – Gruppe 5

Vi har på modul H og I arbejdet med begreber og teorier, der omhandler kulturforståelse. Modulerne har præsenteret hvordan der kan tænkes og tales om kultur på forskellige måder, og hvordan et kulturanalytisk blik kan være et redskab til at forstå både egne og andres handleforudsætninger.

 

Vores feltarbejde på både modul H og I foregik i en børnehave i Valby. Vi oplevede, at en af medhjælperne på stuen, udtalte sig uhensigtsmæssigt om et barn. Dette inspirerede os til den kulturintervention vi lavede på modul I. Vi samlede en mindre børnegruppe, i en stor sal i børnehaven. Herefter fik vi, som det første, børnene til at tegne en dreng og en pige og derefter fortalte børnene højt til de andre, hvad de havde tegnet og hvorfor. Derefter læste vi bogen “My Princess Boy” højt for børnene over to dage og til slut fik vi endnu en gang børnene til at tegne en dreng og pige, for at undersøge om deres syn på disse havde ændret sig.      

 

Gennem vores feltarbejde, har vi forsøgt at give børnene et mere åbent syn på køn og de ofte sete kategoriseringer der knytter sig hertil. Vi ønsker at give børnene større mulighed for en mere fri tankegang, hvad angår køn. Derudover ønsker vi, at det skal blive mere acceptabelt blandt børnene at være den man er, uafhængig af køn.   

 

På seminardagen har vi planlagt at afprøve vores kulturintervention på de studerende. Vi vil her få de studerende til at tegne en dreng og en pige, hvorefter vi vil læse bogen “My Princess Boy” højt for deltagerne. Derefter vil vi starte en debat om emnet, hvor både det biologiske og sociologiske syn på køn bl.a. vil blive diskuteret.

 

Gruppe 5:

  • Emilie Marie Johansson
  • Emma Rigmor Frederiksen
  • Sarah Neumann Jensen
  • Tine Bruun

CPF16o-KI11
CPF16o-KI11Gruppe
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11