På modul H og I, hvor vi havde om kulturmøde og interkulturalitet,  har jeg valgt at fokusere og arbejde med eventuelle kultursammenstød, hvad dette indebærer og hvordan man kan formindske dette, ved at se modpartneren med andre briller, end det man er vant til at se med, hvad angår mennesker med det samme baggrund som en selv. Dette gælder begge parter, hvorfor jeg har valgt at holde et lille arrangement for 2 pædagoger samt forældre, hvor de alle sammen havde forskellige kulturelle baggrund.

 

Efter at vi talte om hverdags ting samt kom lidt ind på hinandens kulturer, gik vi i gang med at opstille nogle situationer, der nemt kan opstå i daginstitutioner, hvor man kan få en følelse af at mennesket overfor en opfører sig mærkeligt eller har mærkelige synspunkter på forskellige ting. Vi blev enige om at ordet ”Mærkelig” først dukker op i vores hoveder, når modpartnerens handling eller udtalelse ikke stemmer overens med hvad vi er vant til eller er enige med.

Hvilke konsekvenser har mulige kultursammenstød på børn og hvad kan man gøre for at formindske det?! Svaret på dette vil I høre på seminardagen, hvor jeg starter med at fortælle kort om mulige kultursammenstød og hvordan vi som fagpersoner kan formindske det og ændre det til at være kulturkontakt uden at assimilation kommer på tale. At vise forståelse for hinandens kultur, er vejen til en god integration.

Jeg vil her tage udgangspunkt i Marianne Skyttes teorier omkring dette emne, som vi har beskæftiget os en del med. Jeg vil beskrive fagordene, som:

 

  • Kategorisering
  • Dikotomisering og komplementarisering
  • Stereotypering

Derefter vil jeg tale om de forskellige kulturopfattelser der findes, såsom:

  • Evolutionistisk kulturopfattelse
  • Relativistisk kulturopfattelse
  • Kontekstuel kulturopfattelse

 

Derefter vil jeg gerne høre om jeres mening om problematikken, ved at lade som om jeg er en konsulnet fra kommunen, som skal holde oplæg i jeres institution, omkring mulige kultursammenstød. Jeg vil stille et par cases op, der er taget fra det virkelige liv i daginstitutioner og diskutere dette med jer, og om hvad vi som fremtidens fagpersoner, kan gøre for at formindske kultursammenstød og hvordan vi kan styrke forældre-sammenarbejdet gennem aktiviteter samt arrangementer.

 

Jeg glæder mig til at tage hul om dette emne med jer!

 

Gruppe 10, Fatima Al-Takmaji

CPF16o-KI11
CPF16o-KI11