På pædagoguddannelsen skal de studerende opnå kompetencer indenfor et valgfrit kompetenceområde. I daglig tale betegnes disse moduler for valgmoduler og de handler alle overordnet om kreativitet, diversitet og potentialer.

På Pædagoguddannelsen UCC udbyder vi en række valgmoduler:

  • Kreative udtryksformer – herunder toninger i musik, drama, billede- og værkstedsarbejde, håndværk og design samt fortælleværksted
  • Natur og udeliv
  • Kulturmøde og interkulturalitet
  • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
  • Medier og digital kultur
  • Social innovation og entreprenørskab
  • Sundhedsfremme og bevægelse

Det skabende, handlende, kropslige, iværksættende, interkulturelle og innoverende er nogle af nøglebegreberne. I modulerne arbejder de studerende håndværksmæssigt, praktisk og opsøgende med de enkelte fagområders metoder og teknikker hvorefter de målrettet arbejder med aktiviteter og processer i forhold til den målgruppe de i løbet af uddannelsen specialiserer sig i – enten: Dagtilbud, skolefritid eller social-specialområdet.