Gadekunst og graffiti

Et skriftlige bidrag til Seminardagen

Til seminardag har vi valgt at introducere vores medstuderende til gadekunst og graffiti.

Problemformulering:

Hvordan kan man ved hjælp af gadekunst introducere vores medstuderende til begrebet flow og udvikle deres forståelse om hvad vi har lært på modulen?

Gadekunst er en æstetisk proces, som kan modtages på forskellige måder, i vores arbejde med det har vi lært at det er vigtigt at skabe en impuls, som vil føre til interesse og flow i arbejdet.

Til at opnår impulsen i vores aktivitet har vi brugt Malcolm Ross – ”model om udvikling af æstetisk kompetence” som handler om hvordan ved hjælp at de 4 delkompetencer som vil hjælpe studerende forstår og lærer mere ud af processen.

Beskrivelse af Malcolm Ross stadier:

  1. skærpelse af sanser, hvor pædagogen finder et miljø til børn, hvor de kan udvide den og koncentrere mere omkring sine sanser.
  2. udvikling af fantasi – hvor man kan bruge børnenes fantasi? Det kan man i den legende situation til at skabe en symbolsk udtryk som vil betyde at børne, føler sig i flow og kan bruge sin fantasi til at udtrykke sine følelser. Ud af den rekonstruktive fantasi vokser den konstruktive.

Man kan få børn til at tænke rekonstruktivt, ved at fortælle dem om nye måde at lave ting, at tegne ting, og at vise dem hvordan miljøet kan fremme deres fantasi. Hvor bagefter kan de bruge den konstruktive fantasi til at skabe noget nyt, som sin egne måde at se ting på i graffiti

  1. udvikling af mediekundskab – hvordan bruger man redskaber, kan man det? Det er det der er vores medie i gadekunst, til børn selvfølgeligt er det et styk papir og blyanter, så det bliver ikke for kompliceret i at moltage.
  2. udvikling af håndværk – som fortsætter sig af den sidste punkt og handler om mestring af de teknikker som man lærer fra pædagogen.

Det er selvfølgeligt vigtigt, at kom til opgaven med metoden, og skabe et klart billede af hvad medstuderendes niveau af forståelse og ærafaring med den introduceret opgave. Det kan man opnår med brug af didaktiske model som ”hiim – og hippies didaktiske relationsmodel”.

Opgaven består i sig selv af en kort introduktion af hvad gadekunst er samt med forklarelse om hvordan man kan arbejde med Malcolm Ross i situation hvor børn kender ikke kender noget om gadekunst. Hvordan man kan bruge kendskab af sin ældregruppe og udvikle et plan som vil være interessant.

Roman Fitsyk – 101162116

Bushra Sarwar – 101163195
CPF16o-KU14V
CPF16o-KU14V
CPF16o-KU14V