Forhindringsbane

Vi i gruppen har valgt at lave en forhindringsbane, som er egnet til børn fra 0-6 år. Det har vi gjort fordi vi gerne vil styrke og udvikle børnenes grov motorik, deres sanseudtryk og deres kropsbevidsthed. Vi har også valgt forhindringsbanen for at lave noget med børnene som vi håber de vil kunne lide og forstå.

 

Ved forhindringsbanen kommer alle børnenes sanser på spil og de lærer deres kropslige færdigheder bedre at kende. Balance, muskel og led sanserne ville være de sanser der er mest på spil her, da aktiviteten udfordre deres grov motorik mere end deres finmotorik.

 

Vi vil lave nogle forskellige alderspassende udfordringer og redskaber til at udarbejde vores forhindringsbane, på en måde som vi føler børnene vil få noget ud af. Vi har så til seminardagen valgt nogle udfordringer og redskaber der passer til os som studerende. Forhindrings banen vil primært bestå af 2-4 baner med de samme forhindringer. Banerne afhænger helt af antallet af elever og redskaber der er mulighed for at bruge. De redskaber vi kommer til at tage i brug, vil primært være hulahopringe, sjippetorv, måtte, balancebomme og en basketball. Aktiviteten vil foregår således at de studerende bliver opdelt i 2-4 hold, hvor de skal starte med at lave hulahopringe 10 gang, derefter skal de gå på line. Efter de har gået på line, ville der være nogle hulahopringe på gulvet, som de skal hoppe igennem hver ring, som det bliver gjort i militæret. Når de er kommet igennem ringene, ville der ligge en måtte foran dem, som de så skal lave vejrmøller på til enden. Ved enden af måtten ville der ligge et sjippetov, da de så skal sjippe 20 gange før de kan gå videre, derefter vil der være en basket bold som de skal bruge på at prøve at score og når de så har gjort det, skal de løbe tilbage til sine holdkammerater, før den næste kan starte. Der vil dog være nogle regler der skal huskes, som for eksempel når man når ned til enden og skal skyde med bolden, så har man endeløse chancer til at ramme og få et point. Det man så skal være opmærksom og huske på, at når man er i gang med en af de andre ting og så laver en fejl, skal man lave den forrige øvelse om igen.

Af Fatima Alla & Fatmah Abdul Hadi CPF16o-SB15 gruppe 8.
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15
CPF16o-SB15