Forældre er utrygge omkring deres børns skolestart; Hvad skal der ske med mit barn?

Mange forældre oplever utryghed omkring deres barns skolestart, og føler at de mangler information omkring hele overgangen fra børnehave til SFO og derefter skolestart. Så hvordan skaber man som pædagog tryghed?

Hvordan man kan styrke samarbejdet mellem børnehave, SFO og skole, med resultat i at kunne gøre forældrene mere trygge omkring overgangen for deres barn, og have viden og information omkring hvad der kommer til at ske i den videre proces. For at kunne skabe tryghed vil vi derfor fokusere på at der bliver arbejdet på kryds og tværs af institutionerne, så pædagoger fra børnehave,

SFO og skole har viden omkring hvad der bliver arbejdet på i månederne op til skolestart, samt at kunne støtte op om hinandens arbejde, både før og efter skolestart. Fokus skal også være på at man på forhånd skal have mere kendskab og viden til børnene, ligeledes for børnenes skyld, med resultat i at det vil blive en mere tryg overgang for både forældre og børn som dermed kan skabe tryghed.

’’Vi så jo gerne at man for fremtiden arbejdede mere som vi gøre her på institutionen, hvor vi er en integreret børnehave/SFO og klub, med et tæt samarbejde til skolen.’’ – Børnehaveleder, børnehave i Albertslund.

Så hvordan kan vi indarbejde social innovation og entreprenørskab, som skal belyse vigtigheden af hvordan man kan udfordre og udvikle nye pædagogiske praksisser og organisationsformer, som bidrager til at håndtere nytænkning inden for pædagogprofessionen?

5 typiske problemer:

  • For lidt samarbejde.Lærere og SFO-ansatte er ikke til stede i det skoleforberedende arbejde i børnehaven, ligesom aktørerne savner viden om hinanden.
  • Kender ikke SFO’en.Børnene glæder sig til skolen, men kender ikke til SFO’en. Det er problematisk, og der er stort potentiale i SFO’en som brobygger.
  • Skolen skuffer.Mange børn bliver ikke forberedt på, hvad det vil sige at gå i skole.
  • Tidlig skolestart.Nogle børn starter for tidligt i skole.
  • Kulturforskellene. Mellem børnehaven og skolen er for store

Kilde: ’’Overgang til skole er for utryg.’’ – Fagbladet FOA.

 

Artikel skrevet af Sofie Kristina Neubert Møller (101162077) og Isabell Møller Pedersen (101162008).
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11
CPF16o-SE11