På nuværende tidspunkt eksisterer der nogle tilbud på hhv. herberger og væresteder i København, som udbyder massage til socialt udsatte og hjemløse mennesker. Ud fra vores research tilbydes massage endnu ikke på gadeplan – Det er her DET ER BARE HÆNDER kommer ind i ‘gade’billedet!

 

Vi er massører der arbejder relationelt blandt socialt udsatte og hjemløse mennesker på gaden.

 

Vi vil invitere til samtale og massage, en kop kaffe eller hvad der nu er brug for fx. berøring, mindfulness, vejrtrækningsøvelser mv. 

Helt praktisk vil det foregå således, at vi et par gange om ugen pakker ladcyklen med bl.a. massagestol, & afskærmning, kaffe & sandwich og kører ud på gaden, men vi er ikke BARE HÆNDER (læs massage). Cyklen ruller videre og vi formidler også kontakt til sundhedsvæsenet og kommunen mm. I vores arbejde er det vigtigt at have et bagland, så alt fra de små blå mærker til de store dybe sår der kræver pleje, bliver tilset af sundhedsfagligt personale. Vi tager med på lægebesøg, hvis behovet opstår og vi formidler også her den nødvendige kontakt.

Flere socialt udsatte og hjemløse mennesker er ikke vant til kropskontakt og omsorg, hvilket ikke kun er et basalt behov, men også er essentielt for det enkelte menneskes trivsel og livskvalitet. Typisk kan deres liv være præget af psykisk lidelse, brug af rusmidler og/eller alkohol, svage sociale netværk, sår på sjælen mm. som kan ligge lagret i deres kroppe.

Vi har begge erfaring indenfor området og vi har oplevet at berøring som pædagogisk redskab, kan være med til at skabe positive forandringer for socialt udsatte og hjemløse mennesker.

Når vi som pædagoger vælger at bevæge os ind på dette felt, er forståelsen af grænser og gensidig respekt væsentlig og de rammer der er sat op, skal være tydelige. Man skal med henblik på livskvalitet også reflektere over, hvad formålet med kommunikation gennem berøring skal afstedkomme. Det kan være motivation til bedre sundhedsfremme, bedre omsorg overfor sig selv og andre og skabe bevidsthed om egen krop og behov, der gør den specifikke relation altafgørende.

Massage, berøring og taktil stimulering er en fantastisk måde at hjælpe psykisk sårbare og socialt udsatte mennesker på. Det kan give ro og nærvær, løsne op for fysiske og psykiske spændinger og lindre smerter, stimulere sanserne og give større kropsbevidsthed.

Vi vil arbejde med den Recoveryorienterede tilgang, som tager udgangspunkt i den enkelte persons oplevelse og fokuserer på håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv, selv med de begrænsninger, der evt. kan følge med social udsathed, hjemløshed og/eller psykisk lidelse.
CPE15o-SE12