uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Kategori

Sundhedsfremme og bevægelse

Massage

Aktivitet: Massage historie/fortælling   Vidste du, hvor vigtig kropskontakt egentlig er? Vidste du, du skaber relationer via kroppen? Vidste du, hvor vigtigt det er, at kende sine egne grænser – og vigtigheden i at kende andres? Alt dette tager vi

Se hele indlægget →

Sundhedsfremme og bevægelse

Vi har under modul H og I haft om bevægelse og dens sundhedsfremmende effekter, både i praksis og teoretisk. På seminardagen vil vi introducere jer for cirkeltræning med fokus på, at fremme livskvaliteten gennem det, at indgå i et praksisfællesskab.

Se hele indlægget →

Bevægelse og sundhedsfremme for børn med ADHD og autisme – “3 på stribe”

Hvad er bevægelse og sundhedsfremme for børn med ADHD og autisme? Og hvordan støtter pædagogen disse børns udvikling i kropskompetence og handlekompetence? Vi har valgt dette tema da det ligger inde for vores specialiseringer. Det har har gjort os nysgerrige

Se hele indlægget →

Det gode håndtryk

Matematik stafet

Pædagogisk begrundelse I denne aldersgruppe bliver Skole – og fritidsområdet også kaldt for den motoriske guldalder, da deres motoriske færdigheder udvikles og musklerne bliver stærkere. Stærkere muskler i en lille krop er udslagsgivende for at kunne udvikle optimerede motoriske færdigheder.

Se hele indlægget →

Massage Historie   Vi har valgt at lave en historie og illustrere det via massage med udgangspunkt i at stimulere børnenes kropsbevidsthed og sanser. Berøring har afgørende betydning i menneskets trivsel og udvikling. Vi i gruppen har haft en interesse

Se hele indlægget →

Gæt og grimasser

Vi har i vores gruppe valgt at demonstrer en aktivitet som kan anvendes indenfor social og specialområdet i pædagogisk praksis. Aktiviteten går ud på, at vi deler vores medstuderende op i 3 grupper, hvor hvert hold får et tema med

Se hele indlægget →

Guldløbet

På valgmodulet “Sundhedsfremme og bevægelse” har vi arbejdet med sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter. Det har vi blandt andet gjort via forskellige boldspil, slåskultur, bevægelseslege med digitale medier, dans og sansemæssige aktiviteter. Vi har på modulet fået indblik i, hvordan man

Se hele indlægget →

Goalball – SB11B-Grp 4

Goalball Hvad kan aktiviteten i forhold til sanserne? Aktiviteten foregår med bind for øjnene, og deltagerne for derfor fjernet deres visuelle sans.            Når man får fjernet/skærpet en af sine sanser- i dette tilfælde den visuelle

Se hele indlægget →

Forhindringsbane

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑