uccvalgmodul.nu

uccvalgmodul.nu

Kategori

Kulturmøde og interkulturalitet

kulturmøde og interkulturalitet gruppe 14

Kompas aktiviteten Kulturmøde og interkulturalitet   Kultur kan i dag være et meget uhåndgribeligt begreb. Begrebet kan referere til en person et gruppe af mennesker der har kultur dvs. Kultiveret, men kan også i hverdagssproget bliveforstået som et forstand til

Se hele indlægget →

Hvordan kultursammenstød bliver til kulturkontakt

 

Værested for socialt udsatte i københavn af Betina Owusu og Millie Baldur. KI11-grp 7

Kulturmøde og interkulturalitet Vi har på modul H og I arbejdet med div. kulturbegreber, kulturkonflikter, kulturforskelle samt didaktik. Vi har fået en større forståelse af selve begrebet kultur. Kultur er ikke bare et spørgsmål om etnicitet og hvilken hudfarve man

Se hele indlægget →

Ungdomskultur i Tingbjerg af Arbina Abdurahmani, Sevda Akdeniz & Shabnam Yasami CPF16o-KI11 Gruppe 8

Vi har i modul H og I haft om kulturmøde og interkulturalitet. Dermed har vi beskæftiget os med kulturel kategorisering, og de konsekvenser som dette kan medføre og have for de unges selvforståelse. Vi har i modul H lavet feltarbejde

Se hele indlægget →

Modul I – Kulturmøde og interkulturalitet – Madkultur i daginstitutioner Gr 11, Mahbobeh – Sofia

Vi har i modul I og H arbejdet med begrebet ”Kultur”. Kultur kan forstås som fælles viden, kunnen, erfaringer og tolkninger, hvordan man ser verden og forskellige folks baggrund. Vi har bl.a. arbejdet med kulturanalyse og kulturbegreber, herunder har vi

Se hele indlægget →

Modul I – kulturmøde og interkulturalitet – flygtninge gruppe 6

Kulturprojekt I Modul H (kulturmøde og interkulturalitet) har vi beskæftiget os med målgruppen flygtninge, hvor vi undersøgte hvordan omgivelserne og den pædagogiske praksis, hæmmede eller fremmede målgruppens kulturelle identitet. Vi var i forbindelse med vores feltarbejde i modul H, ude

Se hele indlægget →

Kulturforskelle/Kulturidentitet

Seminardag   Vi har i dette modul valgt at tage udgangspunkt i vores tidligere modulopgave fra H, som handler om kulturforskelle og kulturelleidentitet, hvor vi her havde fokus på børn/unge fra alderen 13 til 18 år i det udsatte område.

Se hele indlægget →

Kulturmøde i daginstitutioner

På vores valgmodul kulturmøde og interkulturalitet, har vi beskæftiget os med kulturmøde i daginstitutioner. Kultur er ikke en nem størrelse at arbejde med. Når vi arbejder med kultur ser vi det i en skelnen mellem 2 grundsyn nemlig den komplekse

Se hele indlægget →

Kulturmøde og interkulturalitet, køn og legekultur

  Katalogtekst – Gruppe 6 Vi har på modul H og I haft kultur og interkulturalitet, hvor vi har afdækket forskellige kulturparadigmer som fx det beskrivende kulturbegreb og det komplekse kulturbegreb. Paradigmerne er et tankesæt omkring kulturer der har udviklet

Se hele indlægget →

Kan man gøre op med sine kategoriseringer?

  Igennem dette forløb har vores fokus været på de danske hjemløse og i den forlængelse, var vi på 24 timers feltarbejde, hvor vi prøvede at leve os ind i dette uforudsigelige liv. Under vores feltarbejde oplevede vi at blive

Se hele indlægget →

© 2023 uccvalgmodul.nu

Pædagoguddannelsen - OP ↑