På modul H og I har vi haft om Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri, hvor vi har arbejdet med at skabe kulturer, og samtidigt igangsætte kulturprojekter. Modul H handlede om at skabe en kultur omkring pædagogernes basecamp, og få skabt nogle tiltag der kunne gøre det til et mere attraktivt sted for pædagogerne. Modul I har handlet om at vi gruppevis har fået en samarbejdspartner. Vi fik Academic Books i Carlsberg Byen, hvor vi har fået stablet to arrangementer på benene; Et rettet mod børn, et andet mod studerende, og begge med udgangspunkt i vores samarbejdspartnere muligheder og evner.

For at imødekomme modul H og I’s kompetencemål, og få vores kulturprojekter til at lykkes, har vi arbejdet med ‘Innovatørens DNA’, som handler om evnen til at stille spørgsmål, evnen til at observere, evnen til at netværke, evnen til at eksperimentere og evnen til at associere. Dette er nødvendige egenskaber for en iværksætter at kunne, for at skabe et succesfuldt kulturprojekt. (Harvard Business Review, 2009, s. 60-67)

Til seminar dagen har vi forberedt aktiviteten blindtegning. Det er en aktivitet, der er inspireret af dét af vores kulturprojekter der er rettet mod børn, som vi har udført i boghandleren Academic Books, med en gruppe børnehavebørn. Aktiviteten er dog tilpasset studerende og sværhedsgraden er derfor øget således, at de studerende vil få bind for øjnene, hvilket børnehavebørnene ikke fik.

Blindtegning vil foregå således:
Alle får bind for øjnene og der vil derefter blive læst en historie op for deltagerne. Når historien er færdig, får deltagerne gruppevis en seddel hvorpå der står en scene fra historien, som de skal tegne. De må ikke læse hvad der står på denne seddel højt.
Herefter får alle et A4-papir og en tusch samt bind for øjnene igen. Nu har alle 3 minutter til at skulle blindtegne denne scene. Når alle er færdige, hænger vi tegningerne op gruppevis.
Herfra tager vi udgangspunkt i én gruppe af gangen; dette går ud på, at de resterende grupper, skal gætte hvilken scene pågældende gruppe har skullet tegne. På denne måde, fortsætter vi, indtil vi har været alle gruppernes billeder igennem.

De materialer som skal bruges vil være papir, tuscher, tape/elefantsnot og klæde til bind for øjnene.

Vi har i forbindelse med vores aktivitet valgt at tage udgangspunkt i begrebet æstetik da det er med til at opbygge sociale relationer, der kan resultere i at man føler sig som en del af fællesskabet. En af tankerne bag vores aktivitet er at give et sanseligt indtryk hos de resterende grupper via oplæsning af bogen. Derefter vil det være gruppernes opgave at skabe et æstetisk udtryk, i form af de blindtegninger de får udformet, og dermed også sætte et aftryk hos os alle, når vi står og betragter tegningerne oppe på tavlen. (Austing og Sørensen, 2006, s. 68)

KK11-Grp 4 – Zeinab, Naja, Emma og Paulina

 

The Innovator’s DNA. Harvard Business Review, 2009, Vol. 87 Issue 12, p60-67

Austring og Sørensen, Æstetik og Læring, Hans Reitzel, København, 2006, s. 68
CPF16o-KK11
CPF16o-KK11