Økologiske afgrøder er afgrøder der ikke er sprøjtet med pesticider og andre kemiske sprøjtemidler. Landmænd bruger husdyrgødning som fx gylle, faststandgødning eller grøn gødning til produktion deres afgrøder af. (Land & Fødevarer, u.d.)

Økologiske produkter skal produceres uden sprøjtegifte, stråforkortningsmidler og kunstgødning og bliver forsynet med det røde Ø-mærke, ved at opfylde nogle andre krav, som er formuleret med statslig godkendelse og under kontrol af Landsforeningen af Økologisk Jordbrugere (LØ). (Wohlgemuth, 2006, s. 49)

Sprøjtemidler anvendes blandt andet for at undgå angreb af forskellige svampesygdomme på æbler som eksempelvis skurv, der giver æblet en ru overflade.

Økologisk produktion er kendetegnet ved:

  • Fokus på at bevare og forbedre jordens frugtbarhed
  • Sprøjtning er tilladt med visse naturlige midler – svovl, kobber, svovlkalk og bagepulver samt et par biologiske midler (fx rovinsekter eller virus og bakterier, som angriber specifikke skadedyr.)
  • Genmodificerede planter og mikroorganismer (GMO) anvendes ikke
  • Brug af færrest mulige tilsætningsstoffer ved forarbejdning af økologiske fødevarer (Land & Fødevarer, u.d.)

Blindsmagning:

Målgruppen for denne aktivitet er børn i dagtilbud og alderen fra 3-6 år.
Målet med denne aktivitet er at give børnene indblik i forskellige afgrøder, som enten er økologiske eller konventionelle. Vi tænker at børnene skal være med i hele processen, hvor de til at starte med skal skære afgrøderne ud og derefter smage på dem – her ville vi snakke med børnene om de kan smage, se og føle forskellen på de forskellige afgrøder. Vi vil fortælle børnene hvor de forskellige afgrøder kommer fra og derefter kunne man lave et projekt fra ”Jord til bord”, hvor børnene skal plante, passe og høste deres egne afgrøder.

 

Seminardagen:

Der ville være en blindsmagning af konventionelle og økologiske produkter, hvor der vil være mulighed for at smage på to ens produkter – her skal man se om der kan smages forskel. Lokalet bliver delt op i to, hvor den ene side er økologisk og den anden side er konventionelle – man skal stille sig i den side, man tror produktet kommer fra. Herefter skal man begrunde hvorfor man står der.

Gruppe 3

Charlotte, Kamilla, Mark og Nicolai

CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12
CPF16o-NU12